Torba yasadan yararlanın!

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı Ergin Okandeniz, gecikmiş aidat borcu olan oda üyelerine Torba Yasa’nın sağladığı ödeme kolaylığından yararlanmaları çağrısında bulundu.
29 09 2014
112799 kez okundu

LTSO Başkanı Okandeniz, Torba Yasa’nın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen oda üyelerinin borçlarını Kasım ayı sonuna kadar yapılandırmaları gerektiğini ifade etti. Oda üyelerine, ’6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un sağladığı ödeme kolaylığından yararlanmaları çağrısında bulunan Okandeniz, yasa hükümlerine göre, borcun aslına uygulanan gecikme zamlarının silineceğini ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre yeniden hesaplanacağını kaydetti.

GECİKME ZAMLARI SİLİNECEK 

Borcunu taksitle ödemek isteyen üyelerin, ilk taksiti yasa maddesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ödemeleri gerektiğini söyleyen Okandeniz, kalan kısmın ise üçer aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitte ödenebileceğini bildirdi. Okandeniz, borç asıllarının yasa yürürlüğe girmeden önce kısmen veya tamamen ödenmesi halinde de kalan gecikme zamlarının tamamının silineceğini söyledi.

YÜZDE 10 İNDİRİM 

Üyelerin ilk taksit süresi içinde borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 10 oranında indirimden faydalanabileceklerine dikkati çeken Okandeniz, "Üyelerimiz bu önemli fırsatı kaçırmasınlar. Eğer imkanları varsa borçlarını tek seferde ödeyerek yüzde 10 indirimden yararlansınlar" dedi. Okandeniz, ödenmesi gereken borç tutarının belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile gecikme zammının ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği uyarısında da bulundu.

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
google_160x600