LOZAN ANTLAŞMASI’NIN “ÇOK GİZLİ” MADDELERİ…

04 04 2022
1143 kez okundu
lemancan@hotmail.com

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır.

Bir yanda yedi düvel:

1- Britanya İmparatorluğu,

2- Fransa,

3- İtalya,

4- Japonya,

5- Yunanistan,

6- Romanya,

7- Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri.

Ve öte yanda Genç Türkiye Cumhuriyeti.

1914 yılından beri dünyayı kasıp kavuran 10 milyon askerin öldüğü, 21 milyon kişinin de yaralandığı 1’inci Dünya Savaşını sona erdiren antlaşmalardan birisidir.

Antlaşma 143 maddeden oluşmaktadır…

1’inci maddesi anlaşmayı imzalayan devletler ile temsilcilerini tanımlamaktadır.

2-11’inci maddeler sınırların belirlenme esaslarını açıklamaktadır.

12-16’ncı maddeler adalarla ilgili detaylara aittir.

17 -19’uncu maddeler Mısır ve Sudan üzerindeki haklarla ilgilidir.

20-21’inci maddeler Kıbrıs’ı içerir.

22’nci madde Libya (Trablusgarp) hakkındadır.

23-29’uncu maddeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan yabancıların tabi olacağı hakları açıklar.

30-36’ncı maddeler yeni çizilen sınırlara göre “Uyrukluk” durumunu açıklar.

37-45’inci maddeler “Azınlıklar” konusunu detaylandırır.

46-63’üncü maddeler parasal konulara aittir ve borçların nasıl paylaştırılıp ödeneceğini açıklar.
64-72’nci maddeler özel mülkiyetin korunmasını ve iadesini içerir.

73-83’üncü maddeler yaşam sigortası dahil “Sözleşmeler ve Süre Aşımlarını” kapsar.

84-85’inci maddeler savaş sebebiyle ödenmemiş borçların nasıl ödeneceğini açıklar.

86-91’inci maddeler “Sınaî, Edebî ve Güzel Sanatlar Mülkiyeti” esaslarını açıklar.

92-98’inci maddeler merkezi İstanbul’da olacak “Karma Mahkemelerin” esaslarına aittir.

99-100’üncü maddeler Türkiye’nin eski sözleşmelerden hangilerini kabul ettiğini açıklar.

101-113’üncü maddeler ulaşım yolları için uygulanacak rejimi açıklar.

114-118’inci maddeler hac dahil alınacak sağlık tedbirlerine aittir.

119-123’üncü maddeler Savaş Tutsakları ile ilgilidir.

124-136’ncı maddeler bütün ölenler için yapılacak mezarlıklar, kimlik tespiti ve manevi saygıyı anlatmaktadır.

137-141’inci maddeler el konulan gemi ve benzeri araçların sahiplerine iadesini açıklar.

142’nci madde Yunanistan ile Türkiye’nin yapacağı mübadeleye aittir.

Ve son madde antlaşmanın taraflarca kısa sürede onaylanarak onay belgelerinin Paris’te saklanacağını amirdir.

Bıraktık Türkiye’ye ait herhangi bir ekonomik değer üzerinde hak iddia etmeyi ya da kullanımını yasaklamayı, antlaşmanın 61’inci maddesi “Türkiye’den başka bir devletin uyruğuna geçmiş olup sivil ve askersel emeklilik ve açıkta tutulma, yetim ve dul maaşlarından yararlananlar, maaşları nedeniyle Türkiye Hükümetine karşı hiçbir istemde bulunamayacaklardır.” hükmünü amirdir.

Ülkemin tapusunu yıllar önce okumuştum ve zaman zaman bakarım. Şehir efsanesine dönen “ÇOK GİZLİ” maddeleri o kadar gizlemişler ki bütün cahiller biliyor ama konunun uzmanları bir türlü hiçbir kaynakta bulamıyor.

Demek bir tek okuyup araştıranlardan gizlemişler.

 

 

Whatsapp
google_160x600