Kuraklık il kriz merkezi toplandı

Tekirdağ İl Kriz Merkezi Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığında İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Komisyon üyeleri kuraklığa çözüm için toplandı.
30 01 2014
114511 kez okundu

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan görüşmeye katılan komisyon üyeleri de sırasıyla söz alarak konunun kurumlarını ilgilendiren kısımları hakkında görüşlerini beyan etti. Toplantıda kuraklıkla mücadele hakkında komisyon üyelerinin görüşleri ve katkılarıyla yapılması öncelik taşıyan konular maddeler halinde belirlendi.
ÖNCELİK TAŞIYAN KONULAR BELİRLENDİ
Belirlenen maddeler şu şekilde sıralandı:
-Öncelikle kuru tarım yapılan yerlerde toprak işlemenin minimuma indirilerek yapılması ve uzun süre nadasa bırakılarak toprakta birikmiş olan suyun kaybının azaltılması ve gelen yağışların taban suyundan sızıp kaybının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, toprakta beklemeden su kaybının azaltılması için doğrudan hızlı bir şekilde toprağın ekime hazır hale getirilmesi önem taşımaktadır. Toprağın minimum düzeyde işleyecek tarım, alet ve makinaları desteklemelerinin arttırılması,
-Günümüzde gittikçe azalan düzeyde olan topraktaki organik madde düzeylerinin arttırılması için gerekli önlemlerin alınarak teşviklerin arttırılması,
-Münavebede baklagil ve yem bitkilerinin ekiliş oranlarının arttırılması.
-Kuraklıkla uzun yıllar bir mücadele yapılabilmesi için tarım dışı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılarak özellikle ekonomik getirisi de olan ceviz, badem ve çam fıstığı gibi meyve ağaçlarının ön plana çıkarılması.
YAĞIŞ SULARI DEPOLANSIN
-Kuraklık olmasa dahi her an kuraklık olacakmış gibi düşünerek alternatif su kaynaklarının araştırılması, yağış sularının depolanabileceği alt yapı sistemlerinin kurulması, mevcut su kaynaklarının güncel durumlarının her yıl düzenli olarak araştırılarak envanterlerinin çıkarılması, mevcut göletlerin bulunan suyun arttırılması için gerekli önlemlerin alınması, gölet sayılarının arttırılması, suyun verimli kullanılması,
-Mevcut yetiştiriciliği ön planda olan tahıllardan buğday, arpa, yulaf ve endüstri bitkilerinden ayçiçeği, kanola gibi bitkilerin kuraklığa dayanıklı, kısa boylu, ancak verimi yüksek çeşitlerinin yöreye adapte edilmesi çalışmalarının hızlandırılması ve konu hakkında Araştırma Enstitüleri ve Ziraat Fakülteleri ile iş birliği yapılması,
-Konu hakkında güncelin korunması ve çiftçilerimizin bilgilendirilmesi açısından gerekli eğitim ve yayım çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması.
 Uğur ADUTALP
Whatsapp
google_160x600