BEN TÜRK VATANDAŞIYIM!

04 05 2022
849 kez okundu
lemancan@hotmail.com

Ben Türk vatandaşıyım! Bu ülkenin en onurlu makamının sahibiyim.
Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi benim.
Egemenliğimi kullanmak için anayasa çerçevesinde bu ülkeye hizmet etmeye talip olanlar arasından sizi seçtim ve yetki verdim. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği görevlerini sizlere verdim. Anayasaya bağlılık yemini ederek hizmet etmeye başladınız.
Üç gün sonra yoldan çıktınız. Benim memurum gibi değil amirim gibi davranmaya başladınız.
Yetkiyi benim verdiğimi unuttunuz.
Bağlılık yemini ettiğiniz anayasayı okudunuz mu diye merak eder oldum. Her ihtimale karşı bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki ben Türk vatandaşıyım!
Hepimiz, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşitiz. Bu “Herkes”e siz de dahilsiniz.
Ben kırmızı ışıkta geçince, hırsızlık yapınca ya da birine hakaret edince ceza alıyorsam siz de alacaksınız.
Ben suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimseye terörist, vatan haini diyemiyorsam siz de diyemezsiniz.
Erkeklerle eşit haklara sahibim. Siz de, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Benim aşağılanmama, şiddet görmeme, tecavüze uğramama ve hatta öldürülmeme engel olacaksınız.
Özel hayatıma ve aile hayatıma saygı göstereceksiniz. Elinizdeki devlet olanaklarını kullanarak yaşam tarzıma müdahale edemez ve ettiremezsiniz.
Din ve ahlak eğitim ve öğretimi gözetip denetleyeceksiniz. Bizi yoksullaştırıp tarikat yurtlarına, din simsarlarının yardımlarına muhtaç edemezsiniz.
Hiç biriniz Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamazsınız.
Hepimiz insan olmaktan kaynaklanan hürriyete ve güvenliğe sahibiz. Bizi sürekli hapisle, cezayla maddi ve manevi işkenceyle tehdit edemezsiniz. Kendi keyfiniz istediği için hürriyetimizi bağlasın diye bağımsız yargıya emir veremezsiniz.
Hepimiz, düşünce ve kanaatlerimizi söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahibiz. O makamlara sizi silah zoruyla getirmedik, siz talip oldunuz, o halde eleştirilere tahammül edeceksiniz. Söylediklerimiz sizin hoşunuza gitmiyor diye müdahale edemezsiniz.
Basın hürdür. İstibdat yönetimi ve maddi baskılarla yandaş basın yaratamazsınız. Yalnızca failleri sizden oldukları için hırsızlık, tecavüz, sahtekarlık, vatan hainliği olaylarına yayım yasağı koyamazsınız.
Hepimiz, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahibiz. Saçma sapan sebeplerle bu hakkımızı kısıtlayamazsınız.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açamazsınız, açılmasına müsaade edemezsiniz.
“Sen istediğin kadar yaz, ben bildiğimi okurum” diyorsan sana yetki veren vatandaş olarak diyorum ki:
“Seni oraya ben getirdim yine ben göndereceğim!”
Pek yakındır…

Whatsapp
google_160x600