Atatürk’ün uyarısını unutma!

13 01 2022
449 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

“‘Bütün ümidim gençliktedir!’ diyen büyük Atatürk’ün gençliği bu çaresizliği hak etmiyor! Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak” diyor ÇYDD.
“Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 20 yaşındaki Enes Kara, kendi isteği ve özgür iradesi dışında ailesinin baskısıyla kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Ne acı ki Enes ilk değildi.
Gençlerimizin geleceğe dair umutları da siyasi çıkarlar, ekonomik sıkıntılar, ailevi ve toplumsal baskılarla karartılıyor. Kararan geleceğimiz karşısında üzgün olmak artık yeterli değil. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı; sosyal devlet, çağdaş ve parasız yurtları tüm öğrencilerin kullanımına sunmalıdır.
Cumhuriyet değerlerini yok sayan, çağdaş, laik ve demokratik toplum düzenini yok etmeye çalışan bu tarikat ve cemaat yapıları karşısında önce gençlerimizi ve sonra da geleceğimizi kaybediyoruz.
ÇYDD olarak, Büyük Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizi korumaya, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin dimdik şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz!”
ÇOK ÜZGÜNÜZ ENES
Okullar ve yurtlar, tarikat ve cemaatlerin örgütlenme yeri değildir. Devlet tarafından görmezden gelinemez. Devlet niye bu gençlere yurt yapmıyor... Medya bu olayları niye rahatça takip edemiyor, yazamıyor, çekim yapamıyor? Gazeteciler böyle bir olaya dayalı tehdit edilemez. Siyasetçiler bu intihara karşı neden konuşamıyor? Polis, savcı ve vali devletin temsilcisi sayıldığına göre niye birkaç laf etmekten çekiniyorlar? Toplum bu tarikatın ne olduğunu ve kimler tarafından oluşturulduğunu öğrenemeyecek mi? Ülkeye yazıktır.
ADD: TEKKELER KAPATILMALIDIR
Atatürkçü Düşünce Derneği de tecavüz ve umutsuzluk yuvaları tarikat yurtları ve bir bakan yardımcısı üzerine bir açıklama yaptı: “Tarikat ve cemaat yurtları, devlete ait olmayan yatılı Kuran kursları, artık faaliyetlerini açıkça yürüten tekkeler, tecavüz, umutsuzluk ve ölüm yuvaları haline gelmiştir. Tamamı derhal kapatılmalıdır.
Unutmayalım! Devlete ait olmayan her yatılı kuran kursu bir tür tekkedir ve yasadışıdır.
Bütün tarikatlar, tekkeler 30 Kasım 1925 tarihli, 677 sayılı Devrim Yasası ile kapatılmış ve bu yasa Anayasa’nın 174. Maddesi ile koruma altına alınmıştır. 677 sayılı yasanın ve Anayasa’mızın 2, 24 ve 174. maddelerinin gereği yapılmalı, tarikat ve cemaatlere derhal son verilmeli, açık ve gizli tekkeler kapatılmalı, sorumluları hakkında ilgili ceza yasaları uyarınca davalar açılmalıdır.”
////////
RANT ‘YEŞİL SARAY’A UZANIYOR
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.11.2021 tarihli kararıyla onaylanan, Saray Büyükyoncalı Mahallesi, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile; tarım alanları, mera alanları, büyükova koruma alanları, yeraltı suyu beslenme alanları, aşırı yeraltı suyu çekim alanları, yeşil alanlar ve parklar dahil binlerce dönüm alan yapılaşmaya açılmıştır.
Plan hazırlanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı başta olmak üzere kurumlardan gerekli izinler alınmamıştır. Ayrıca bu bölgeyle ilgili olarak idare mahkemelerinin mutlak tarımsal arazilerini yapılaşmaya açtığı ve aşırı nüfus içerdiği gerekçesiyle 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na iptal kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla bölgeyle ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarına ve üst ölçekli planlara aykırı bir düzenleme söz konusudur.
Tekirdağ ilinin 1 milyon nüfusu varken, 10 bin nüfuslu Büyükyoncalı’ya yüz binlerce nüfus artışı sağlayacak bir plan yapılmasının, bilimsel hiçbir temeli ve izahı bulunmuyor. Rant uğruna onaylanan bu planın yaratacağı tahribat geri dönüşü olmayan felaketlere yol açacaktır. Bu plan değişikliğine askı sürecinde itiraz ettik, konunun takipçisi olduğumuzu biliniz.
Saray Doğayı Koruma Derneği Başkanı
Av. Mustafa KARABULUTLAR

 

Whatsapp
google_160x600