AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN NEFESİ KESİLİR

Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler hakkında Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilciliği, Çorlu Adliye Binası’nın önünde basın açıklaması düzenledi.
17 06 2020
2561 kez okundu

Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilciliği, Çorlu Adliye Binası’nın önünde Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler hakkında basın açıklaması düzenledi. Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilcisi Av. Delal Dağ, yaptığı açıklamada “Kamuoyunda barolar ve meslek örgütlerinin yapısının yasal düzenleme ile değiştirileceği konuşuluyor” diyen Dağ, getirilecek düzenlemeyle birlikte çoklu baro sistemi yargı camiamıza çok zarar verecektir. Kamuoyunda Barolar ve Meslek örgütlerinin yapısının yasal düzenleme ile değiştirileceği hususu basına yansımıştır. Ancak gerek Adalet Bakanlığı’nda gerekse TBB’de böyle bir çalışma olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile bu husus ülke gündemine girmiştir. Ancak bugüne kadar bu husus ne birlik başkanımız Metin Feyzioğlu ile ne de 80 Baro Başkanı ile görüşülmüş durumdadır. Geçtiğimiz hafta TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve aralarında Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci’nin de bulunduğu 31 Baro Başkanı; Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ile 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihli TBB ve 80 Baronun ortaklaştığı basın bildirilerinde ortaya koyduğu kararlılık doğrultusunda görüşmüş ve TBMM’de grubu bulunan partilerle de görüşme yapılarak düşüncelerimiz anlatılmıştır.” dedi. 

ÇOKLU MAHKEME ÇOKLU SAVCILIK OLMAZ İSE ÇOKLU BARO DA OLMAZ!

Açıklamasını sürdüren Dağ, “Bugüne kadar Avukatlık Kanunu üzerinde yapılacak değişikle ilgili ne TBB nede Barolar ile bir bilgi paylaşılmıştır. Basına yansıyan bilgilere göre çoklu baro sistemi yargı camiamıza çok zarar verecektir. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yargı kısmının üç kurucu unsurundan biri savunma makamı olup savunmanın örgütlendiği yer barolardır. Nasıl ki tek vatan, tek millet, tek bayrak ise tek baro da olmalıdır. Nasıl ki çoklu mahkeme, çoklu savcılık, çoklu Yargıtay, çoklu Anayasa Mahkemesi olamaz ise çoklu baro da olmamalıdır. Aksi takdirde siyasi düşüncesine, etnik kimliğine ve mezhebine göre baroların kurulması söz konusu olacaktır.  Bu durum da ülkemizin üniter yapısına aykırı birçok oluşumların önünü açacaktır. Yine çoklu baro olması halinde yargıçların ve savcıların iradeleri de etkilenmiş olacaktır. Birçok yargıç veya savcı, avukatın bağlı olduğu baroya göre karar vermesi halinde bu durumdan en çok yargı camiası zarar görecektir. Ekonomik olarak zor durumda olan halkımıza ücretsiz hukuki yardım sağlayan Adli Yardım, CMK sistemleri bozulacaktır.” diye konuştu.

ADALET DÜŞÜNCESİ DE BÜYÜK YARA ALACAKTIR

Açıklamasının sonunda Dağ, “Yönetimlerde ve delege seçimlerinde nisbi temsil uygulamasını da kabul etmek mümkün değildir. Nisbi temsil uygulandığı takdirde baro yönetimlerinde yönetim zafiyeti oluşacağı gibi temsilde adalet düşüncesi de büyük yara alacaktır. Bir devletin demokratik niteliğinin göstergesi hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. O nedenle; Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, Anayasanın 135. Maddesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda Cumhuriyetimizin köklü kuruluşlarından biri olan baroların da demokratik yapısını bozacak, baroları işlevsizleştirilecektir. Eğer bu düzenleme geçer ve barolara tanınan Avukatlık Kanunu 76. ve 95. Maddelerinde yer alan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak maddeleri kaldırılırsa; kadına yönelik şiddette, çocuğun cinsel istismarında, adil yargılanma hakkında, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasında, işkence ve kötü muameleye karşı mücadelede, demokratik ve laik düzeni savunmada, doğanın talan edilmesine karşı açılacak çevre davaları ve buna benzer birçok davada halkımız savunmasız kalacaktır. Getirilmek istenen tasarı avukatların sesini kesme tasarısıdır. Unutmayalım ki “Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir.” ifadelerini kullandı.

Tutku AKBAŞ

Whatsapp
google_160x600