ANTİSOSYAL KİŞİLİK BİÇİMİ VE BOZUKLUĞU

26 04 2019
2613 kez okundu
handandemirkiran90@gmail.com

Antisosyal kişilik bozukluğu, iki temel bileşeni içermektedir. Birincisi 15 yaşından önce bir davranım bozukluğunun varlığına işaret eder. Belirtileri, okulu asma, evden kaçma, sıkça yalan söyleme, hırsızlık, kundakçılık ve mallara kasten zarar verme içerir. İkinci bileşen ise, bu antisosyal davranış örüntülerinin yetişkinlikte de devamını içerir. Yetişkin antisosyal kişilik ise, düzenli çalışmayarak, kanunları çiğneyerek, sinirli tavırlar ortaya koyarak, fiziksel saldırganlıkta bulunarak, borçlarını ödemeyerek ve pervasız davranarak sorumsuz ve antisosyal davranışlar sergilerler. Dürtüsel davranırlar ve planlı hareket edemezler. Buna ek olarak gerçeğe saygı göstermez ve kötü davranışlarından vicdan azabı duymaz.
Antisosyal kişilik bozukluğu daha ciddi bir durum olarak karşılanır ve ağır ceza mahkûmlarının yüzde 75-80’i bu ölçütleri karşılar. Sık sık suç işleme, tutuklanma, anlık yaşama, geleceği düşünmeme şeklindedir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, diğer insanlarla olumlu ilişki kurmada zorluk çekerler; sosyal norm ve değerlere uymayan davranışlarda bulunma eğilimi gösterirler. Alkol ve madde kullanımı görülür. Nedenleri ise genetik faktörlere göre, doğum sırasında beyin hasarı, kafa travması, anne babanın terk etmesi ya da sömürmesi çok sık karşılaşılan nedenler arasındadır. Psikolojik nedenlerinde ego yetersizliği ile bu kişilerin dürtüsel davranışlar gösterdiği gözlemlenmiştir. Süper egoları tam gelişmemiştir. Sevgi ve temel güven duyguları yoktur. Saldırganlık özellikleri gösterirler. Narsisizm ve depresyon eşlik edebilir. Çocukluk döneminde şiddet görme, cinsel taciz ve tecavüze uğrama, genellikle düşük eğitim seviyesi, sosyal yaşamda başarısızlık, işsizlik, ekonomik olanakların yetersizliği, olumsuz bir yaşam biçimi, aile içi sorunlar ve şiddet, yaşanılan çevre, öz denetim yetersizliği, alkol ve madde bağımlılığı da diğer nedenler arasında sayılmaktadır.
Bunlardan bahsederken kendinizin ya da yakınınızdaki birinin bu belirtileri gösterdiğini düşünebilirsiniz. Bozukluk dendiği zaman daha ciddi bir durum söz konusudur. Ancak insanlar kişilik bozukluğu gösterebildiği gibi kişilik biçimlerine de sahip olabilirler. Peki antisosyal kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik biçimi arasındaki farklar nelerdir?
Antisosyal kişilik bozukluğundan bahsedersek, belirli bir işi sürdürmekte zorluk çekerler, yasalara aykırı davranırlar, kavga ve dövüşlere katılırlar, çabuk kızarlar ve saldırgandırlar, parasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sık görülür, geleceği tasarlayamazlar, belirli bir işi ayarlamadan işlerini bırakıp giderler, kendilerinin ve başkalarının güvenliğini içe sayarlar, sorumlu bir ana baba gibi davranmazlar, pişmanlık duymazlar. Antisosyal kişilik özeliğinde ise, bir yere bağlı olmadan çalışmayı tercih ederler, kendi değer yargılarına göre yaşama eğilimindedirler, başkalarının ve toplumun değer yargılarından pek etkilenmezler, ergenlik döneminde yaramazlık yaptıkları olmuştur, para konusunda cömerttirler, günübirlik yaşamaya eğilimlidirler, başkaları için pek üzülmezler, herkesin yaptıklarından sorumlu olduklarını düşünürler, cinsel istekleri fazladır, çokeşliliği tercih ederler, günü yaşama eğiliminde olurlar ve pek suçluluk duymazlar.
Seri katillerde genellikle antisosyal kişilik bozukluğunun varlığı söz konusu iken; antisosyal kişilik özelliğinde olan kişiler daha basit suçlar işleyerek yine toplumsal değerleri hiçe sayan kişiler olarak tanımlanır.

Whatsapp
google_160x600