3) SAROS KÖRFEZİ

20 07 2020
150 kez okundu
imbik@devrimgazetesi.com.tr

(Antik MELAS  ya  da  Xeros  Körfezi ,  eski Meariz)

                

KAVAK

Saros Körfezi; sularının yüksek oksijen içeriği ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları nedeniyle tür bakımından zengin, önemli bir balıkçılık alanıdır. Ancak; balık ve balıkçılık potansiyeli yönünden büyük öneme sahip Saros Körfezi’nde bilinçsizce yapılan avcılık ve su kirliliği;  özellikle akarsu yataklarına kentsel ve sanayi atıklarının atılması ile Karadeniz, Marmara ve Ege kıyıları boyunca akıntılar yoluyla Saros Körfezi’ne gelen kirleticiler, deniz bitki örtüsünü ve balık türlerini gün geçtikçe yok etmektedir. Ancak; şunu da, belirtmeden geçemeyeceğim: Her türlü kirlenmeye rağmen; 2002 yılından itibaren Körfez sularında asıl vatanları Kızıldeniz olan birkaç türe rastlanmıştır. Bunlardan biri “ANTIAS”  adı verilen sarı ve kırmızı renklere bezenmiş ay kuyruk tabir edilen bir türdür. Diğeri ise  “ZEBRA”   adında siyah renginin üzerinde beyaz çizgilere sahip olan bir türdür. Bu türlerin körfez sularında görülmesi hem Saros’un temizliğinin hem de; ekolojik dengesinin zaman içerisinde değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan; trol, gır gır, ıgrıp(ırıp), türü dip tarayıcı, balık yuva ve yumurtalarının yok olmasına yol açan, ekolojik dengeyi alt üst eden avlanma biçimleri ve daha da ötesinde; dinamit ve elektro şok ile avlanma Saros Körfezi’ndeki balık yaşamını veya balık türünün devamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Gerek;  Saros Körfezi’ne indirilmesi plânlanan Transtrakya petrol boru hattının iptâl edilmesini ve gerekse; yukarıda anılan yanlış avlanmaların sona erdirilmesi amacıyla; Keşan’da kurulan Saros Plâtformu çalışmalarının meyvesini almış ve: Bir taraftan; Transtarakya Petrol Boru Hattının Saros Körfezi’nden geçmesi engellenirken, diğer taraftan da: Saros Körfezi( kısmen de olsa), 22 Aralık 2010 Çarşamba gün ve 27793 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/1089 sayılı Bakanlar Kurulu’ nun  kararı ile koruma altına alınmıştır.


Devam Edecek…

Whatsapp
google_160x600