-24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN-

23 11 2020
382 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı.
Eğitimin gücü; kalitesindedir, verimliliğindedir. Bunu da sadece öğretmenler ise başarabilirsiniz. Zira öğretmenler eğitim sürecinin en önemli öğesidir. Nesiller yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, bilgisini, birikimini, tecrübesini öğrencilerine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Unutulmamalıdır ki; en iyi okulları da yapsanız, o okulları en son teknolojiyle de donatsanız şayet öğretmeniniz yoksa, öğretmeninize kıymet verilmiyorsa, öğretmeniniz huzurlu ve mutlu değilse, eğitimde hiçbir ilerleme sağlayamazsınız.

Sokrates, “Dünyada her şeye bir değer biçilebilir, fakat öğretmenin yaptıklarına asla. Çünkü o her şeydir. Belki de hiçbir şey!” diyerek öğretmenin önem ve değerini çok net olarak ifade etmiştir.
Büyük Önderimiz, Başöğretmenimiz Atatürk “Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır…” diyerek öğretmenlik mesleğinde fedakârlığa vurgu yapmıştır.
Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına 09-16 Kasım tarihleri arasında 15 bin 811 öğretmen katılmıştır.
Demografik Değişkenler:
Ankete katılanların yüzde 66,3’ü erkek, yüzde 33,7’si kadındır. Yüzde 89’u kadrolu, yüzde 9’u sözleşmeli, yüzde 2’si ücretli öğretmendir. yüzde 35.9’unun kıdemi 1-10 yıl, yüzde 33’ünün kıdemi 11-20 yıl, yüzde 31,1’inin kıdemi 21 yıl ve üstüdür. yüzde 82,5’i öğretmen, yüzde 9,6’sı müdür yardımcısı, yüzde 6,1’i müdür, yüzde 1,8’i de diğer cevabı vermiştir. yüzde 3,6’sı okul öncesi, yüzde 31,1’i ilkokul, yüzde 31,7’si ortaokul, yüzde 33,6’sı lisede görev yapmaktadır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin;
Ekonomik sorunlar

yüzde 71,7'si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, yüzde 22,7’si kısmen karşıladığını söylüyor.
yüzde 52'si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade etmektedir.
Öğretmenler bütçelerinden en çok gıdaya pay ayırmaktadır. Katılımcıların % 69,5’i ilk üç harcaması içinde en çok gıdanın olduğunu, yüzde 52,2’si ilk üç harcaması içinde en çok kredi ödemesinin olduğunu, yüzde 44,6’sı ilk üç harcaması içinde en çok konut-kira olduğunu ifade etmiştir.
Öğretmenlerin yüzde 14’ü ek iş yapmaktadır.
Öğretmenlerin yüzde 39'u uzaktan eğitim için tablet ya da bilgisayar almışlardır.
Salgın dönemi sağlık hizmetlerinde görev almaya yönelik sorunlar
Öğretmenlerin yüzde 15,6’sı Vefa Destek Grupları/Filyasyon Ekipleri/Mahalle Denetleme Ekiplerinde gönüllü çalışmışlardır.

Ekiplerde gönüllü çalışan katılımcıların yüzde 62,6'sı koruyucu malzeme ve ekipman verilmediğini belirtmişlerdir.

Gönüllü ekiplerde görev alanların yüzde 30'u ekiptekilerden birilerinin Covid-19'a yakalandığını belirtmişlerdir.

Gönüllü katılımcıların sadece yüzde 27'si ödül almıştır.
Salgın dönemi yüz yüze eğitim süreçleri ile ilgili sorunlar

Katılımcıların yüzde 45,9'u okullarda maske kullanımının yeterli; yüzde 13,4’ü çok yeterli; yüzde 26,5’i kısmen yeterli; yüzde 8,9'u yetersiz ve yüzde 5,3'ü çok yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların yüzde 34,3'ü okulda hijyen kurallarının kısmen yeterli; yüzde 18,2'si çok yetersiz; yüzde 22,9'u yetersiz; yüzde 19,8'i yeterli ve yüzde 4,7'si çok yeterli olduğunu ifade etmiştir.

Salgında yüz yüze eğitim veren katılımcıların yüzde 54,2’si okullarında Covid-19 vakası görüldüğünü ifade etmişlerdir.

Katılımcıların yüzde 55'i okula kendi aracını kullanarak gitmektedir.
Salgın dönemi emeklilik ile ilgili sorunlar

Emekliliği gelen katılımcıların yüzde 61,7’si emekli olmayı istememektedir. Emekli olmak istemeyenlerin çoğunluğu ise emekli maaşı ile geçinemeyeceğini düşündüğü için emekli olmak istememektedir. Emekli olmak istemeyen katılımcıların yüzde 62,3'ü seçilen ilk iki nedeninde ilk sıraya emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını; yüzde 48,7'si ilk sıraya 3600 ek göstergeyi, yüzde 42,1'i çocukların eğitimini ve yüzde 11,7'si ise hazır olmamayı koymuşlardır.
Mesleki imajla ilgili sorunlar

Öğretmenlerin yüzde 62'si salgın döneminde kendilerini değersiz hissetmişlerdir.

Katılımcıların yüzde 69,8'i öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini; yüzde 27,2'si kısmen; yüzde 2,9'u ise saygın olarak görüldüğünü düşünmektedirler.

Katılımcıların yüzde 59,3’ü MEB uygulamalarına göre öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılanmadığını düşünmektedirler.

Mesleki doyum ve tükenmişlikle ilgili sorunlar

Katılımcıların yüzde 41,7'si kendilerini okullarında kısmen değerli hissettiklerini; %26,2'si değersiz hissettiklerini; yüzde 32,1'i ise değerli hissettiklerini ifade etmişlerdir.

Katılımcıların yüzde 54'ü mesleklerinden kısmen memnundurlar.

Katılımcıların yüzde 43,2’si mesleklerini yaparken kısmen tükenmiş olduklarını, yüzde 31,2'si tükenmiş olduklarını ve yüzde 25,6’sı tükenmişlik yaşamadıklarını ifade etmektedirler.
Varlığını, bilgisini, birikimini ülkemizin geleceğine adayan öğretmenlerimiz, Öğretmenler Günü’nün gururunu yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bu vesileyle kutlarız.

Whatsapp
google_160x600